نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان هندیجان (واقع در استان خوزستان)

– نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و…) استفاده می شود.

– اندازه سلول ها: 0.00083333333, 0.00083333333

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان هن

لینک دریافت و دانلود

اطلاعات از شبکه فایل

  • مدل رقومی ارتفاعی رایگان
  • نقشه مدل رقومی ارتفاعی
  • نقشه DEM شهرستان هندیجان
  • نقشه رایگان DEM
  • نقشه DEM
  • لایه مدل رقومی ارتفاعی
  • نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان هندیجان
  • نقشه رستری DEM