نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان گچساران

نقشه رستری ارتفاع شهرستان گچساران (واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد)

– نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و…) استفاده می شود.

– اندازه سلول ها: 0.00083333333, 0.00083333333

نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان گچساران

نقشه DEM شهرستان گچساران. نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نو

لینک دریافت و دانلود

اطلاعات از شبکه فایل

  • نقشه مدل رقومی ارتفاعی
  • لایه مدل رقومی ارتفاعی
  • نقشه DEM
  • نقشه DEM شهرستان گچساران
  • نقشه رستری DEM
  • نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان گچساران
  • نقشه رستری ارتفاع شهرستان گچساران