پکیج کامل جزوه+ ویدئوهای پرسش ها و مسائل فصل چهارم فیزیک 2 نظام قدیم (کار و انرژی)

دانلود پکیج کامل جزوه+ ویدئوهای ‘پرسش ها و مسائل فصل ششم فیزیک 2 نظام قدیم (کار و انرژی) ‘،

در بسته آموزشی حاضر کلیه پرسش ها و مسائل آخر فصل ششم کتاب حاضر (8 پرسش و 22 مساله) در مدت زمان 135 دقیقه تدریس شده است.

دانش آموزانی که قصد دارند مطالب حاضر را امتحان دهند یا قصد شرکت در کنکور سراسری رشته تجربی و ریاضی را دارند می توانند از این بسته بهره فراوان ببرند. چرا که در حل مسائل و پرسش های

لینک دریافت و دانلود

اطلاعات از شبکه فایل

  • فیزیک 2 ریاضی
  • جزوه فیزیک 2 نظام قدیم
  • فیزیک 2 نظام قدیم
  • فیزیک 2 تجربی
  • دانلود کتاب فیزیک 2 نظام قدیم
  • فیزیک و اندازه گیری
  • کتاب فیزیک 2 نظام قدیم
  • دانلود جزوه فیزیک 2 نظام قدیم
  • جزوه فیزیک و اندازه گیری
  • جزوه فیزیک 2 نظام قدیم