نقشه کاربری اراضی شهرستان قروه

دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان قروه،

شامل شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان قروه (واقع در استان کردستان).

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984

Datum: D_WGS_1984

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree

نقشه کاربری اراضی شهرستان قروه

دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان قروه، شامل شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان قروه (واقع در استان کردستان

لینک دریافت و دانلود

اطلاعات از شبکه فایل

  • لایه جی آی اس کاربری اراضی شهرستان قروه
  • نقشه کاربری اراضی شهرستان قروه
  • دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان قروه
  • نقشه کاربری اراضی
  • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان قروه
  • شیپ فایل کاربری اراضی
  • لایه جی آی اس کاربری اراضی