پژوهش بررسی نقش رسانه های جمعی (با تاکید بر تلویزیون) در الگوپذیری و رفتار کودکان

پژوهش بررسی نقش رسانه های جمعی (با تاکید بر تلویزیون) در الگوپذیری و رفتار کودکان

دانلود پژوهش بررسی نقش رسانه های جمعی (با تاکید بر تلویزیون) در الگوپذیری و رفتار کودکان

این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد

قالب: Word

تعداد صفحات: 146

توضیحات:

پیشگفتار

تحقیق حاضر با عنوان ‘بررسی نقش رسانه های جمعی (با تاکید بر تلویزیون) در الگو

لینک دریافت و دانلود

اطلاعات از شبکه فایل