پروژه رسانه های ارتباط جمعی و نقش آنها در توسعه

دانلود پروژه رسانه های ارتباط جمعی و نقش آنها در توسعه

تعداد صفحات: 37

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

فهرست مطالب:

عنوان صفحه

مقدمه… 1

رسانه های ارتباط جمعی… 2

اهمیت و نقش آموزشی رسانه های ارتباط جمعی… 3

ویژگی ها و مقایسه رادیو و تلویزیون… 4

رادیو… 5

تلویزیون… 6

نقش اطلاع رسانی و رسانه های ارتباط جمعی در توسعه… 11

توسعه چیست … 12

تئوریهای ارتدکسی توسعه… 13

لینک دریافت و دانلود

اطلاعات از شبکه فایل