نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان گناباد (واقع در استان خراسان رضوی)

– نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و…) استفاده می شود.

– اندازه سلول ها: 0.00083333333, 0.00083333333

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان گن

لینک دریافت و دانلود

اطلاعات از شبکه فایل

  • مدل رقومی ارتفاعی رایگان
  • نقشه مدل رقومی ارتفاعی
  • نقشه DEM شهرستان گناباد
  • نقشه رایگان DEM
  • نقشه DEM
  • لایه مدل رقومی ارتفاعی
  • نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان گناباد
  • نقشه رستری DEM