پرسش نامه اعتیاد به کار

دانلود پرسش نامه با موضوع اعتیاد به کار،

در قالب word و در 2 صفحه، قابل ویرایش.

این پرسش نامه، یک پرسش نامه استاندارد می باشد که حاوی 29 سؤال، جهت سنجش مؤلفه های زیر است. سؤالات با طیف 5 درجه ای لیکرت از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم، تنظیم شده اند. ضریب پایایی و منبع پرسش نامه در درون متن آورده شده است.

مؤلفه های اعتیاد به کار:

تعارض بین کار و زندگی: سؤالات 29-28-27-26-25-24-23-1

لینک دریافت و دانلود

اطلاعات از شبکه فایل

  • دانلود پرسش نامه اعتیاد به کار
  • پرسشنامه اعتیاد به کار
  • دانلود پرسشنامه اعتیاد به کار
  • پرسشنامه کار
  • پرسش نامه اعتیاد به کار
  • پرسش نامه کار
  • دانلود پرسشنامه کار