نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان ملکان (واقع در استان آذربایجان شرقی)

نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل های آن حاوی بعد ارتفاعی هستند.

– نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و…) استفاده می شود.

– اندازه سلول ها: 0.00083333333, 0.00083333333

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان ملکان (واقع در استان آذربایجان شرقی)

این فایل

لینک دریافت و دانلود

اطلاعات از شبکه فایل

  • مدل رقومی ارتفاعی رایگان
  • نقشه مدل رقومی ارتفاعی
  • نقشه DEM شهرستان ملکان
  • نقشه رایگان DEM
  • نقشه DEM
  • لایه مدل رقومی ارتفاعی
  • نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان ملکان
  • نقشه رستری DEM