فایل فلش تبلت چینی به شماره برد TJ A23 Q88 V3 1 20140322 پردازنده A23

دانلود فایل فلش تبلت چینی به شماره برد TJ-A23-Q88-V3.1_20140322 پردازنده A23

فایل فلش بدون باگ و تست شده TJ-A23-Q88-V3.1_20140322

پردازنده Allwiner A23

تست شده بر روی تبلت Crony CN-7025 با همین شماره برد

قابل فلش با فونیکس

لینک دریافت و دانلود

اطلاعات از شبکه فایل