ترجمه طلایی حذف نویز ضربه­ای با چگالی بالا با استفاده از یک فیلتر جدید میانه کم­رنگ و وزن­دار تطبیقی مبتنی بر تصمیم­گیری

حذف نویز ضربه­ای با چگالی بالا با استفاده از یک فیلتر جدید میانه کم­رنگ و وزن­دار تطبیقی مبتنی بر تصمیم­گیری

چکیده

نویز ضربه یکی از عوامل مهم در پائین آمدن کیفیت تصویر است. در این مقاله، یک تکنیک جدید برای آشکارسازی و حذف نویز ضربه ارائه شده است، در حالیکه اطلاعات مهم تصویر، همانند لبه و خود تصویر دست نخورده باقی می­مانند. الگوریتم پیشنهادی از پنجره وزن­دار با اندازه­های متغیر استفاده می­کند

لینک دریافت و دانلود

اطلاعات از شبکه فایل

  • حذف نویز؛ آشکارساز نویز ضربه­ای؛ بهبود تصویر
  • مقایسه تصاویر تقویت شده برای لنا با چگالی نویز ضربه¬ای 50%
  • جدول II مقایسه مقادیر PSNR برای نتایج بازیابی روش¬های مختلف
  • شکل 3 مقایسه تصاویر تقویت شده برای فلفل¬ها با چگالی نویز ضربه¬ای 50%
  • فیلتر پیشنهادی