دانلود پاورپوینت جذب و متابولیسم فسفر در گیاهان

دانلود پاورپوینت جذب و متابولیسم فسفر در گیاهان

Herbal Physiology

این فایل با فرمت Power Point و قابل ویرایش است و همچنین آماده ارائه می باشد

خلاصه و فهرست کلی:

اسلاید 3:

نقش فسفر در گیاه

جذب فسفر در اوایل رشد گیاه اهمیت زیادی دارد این اهمیت در اندامهای زایشی بیشتر می باشد.

این عنصر در تشکیل بذر نقش اساسی داشته و به مقدار زیاد در بذر و میوه یافت می شود.

فسفر عامل زودرسی محص

لینک دریافت و دانلود

اطلاعات از شبکه فایل

  • فسفر در گیاهان
  • فسفر درگیاه
  • متابولیسم فسفر در گیاهان
  • جذب فسفر در گیاهان
  • دانلود پاورپوینت متابولیسم فسفر در گیاهان
  • دانلود پاورپوینت گیاهان
  • دانلود پاورپوینت کشاورزی
  • دانلود پاورپوینت فسفر