گزارش کاراموزی شرکت نوتاش قالب تهران(قالب سازی)

گزارش کاراموزی قالب سازی در 64 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

تاریخچه شرکت نوتاش قالب تهران

مقدمه

قالب سازی سریع

مهمترین مزایای ابزار سازی سریع

قالب سازی RTV Silicon Rubber

مراحل فرایند ساخت قالب سیلیکونی

فرآیند Ketool3D

تفت جوشی مستقیم فلزی DMLS

جوشکاری در قالب سازی

قالبهای دایکاست

ریختگری در غالب دوغابی

مزایا و محدودیتها

انواع روشهای

لینک دریافت و دانلود

اطلاعات از شبکه فایل

  • کارورزی قالب سازی
  • قالب سازی
  • گزارش کاراموزی قالب سازی
  • کاراموزی قالب سازی
  • دانلود گزارش کارآموزی قالب سازی