نقش رسانه های جمعی در تربیت کودکان و نوجوانان

پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی با عنوان نقش رسانه های جمعی در تربیت کودکان و نوجوانان

مقدمه

بسیاری از دانش پژوهان، متفکران و مصلحان اجتماعی عصر حاضر را با نام های متفاوتی چون «عصر تکنیک»، «عصر ارتباطات»، «دهکده جهانی» و رهبری از راه دور نامیده اند. البته رهبری از راه دور نه تنها در مورد ماهواره ها و فضاپیماها صادق است، بلکه هدایت از مسافت دور به وسیله رسانه های گروهی در مورد انسان نیز

لینک دریافت و دانلود

اطلاعات از شبکه فایل

  • انجام پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی
  • بررسی تاثیر مطبوعات بر بزهکاری کودکان و نوجوانان
  • خرید پایان نامه کارشناسی رشته علوم تر
  • بزهکاری
  • بررسی تاثیر اخبار تلویزیون بر بزهکاری کودکان و نوجوانان
  • نقش ارتباطات در توانمند سازی افراد برای شاد زیستن