تحقیق بررسی اقدامات جمعی کشورها در قالب گروه های رسمی با تاکید بر جنبش عدم تعهد

مقدمه:

امروزه کشورها به دلیل عدم نیل به کامیابی در عرصه سیاست خارجی، همچنین برای تامین منافع اقتصادی و فراهم نمودن بستری برای پیشبرد مواضع گوناگون خود رو به تشکیل گروه هایی می آورند که به دلیل نداشتن شخصیت حقوقی نسبت به سازمان های بین المللی بهتر می توانند مواضع خود را در خلال آن بگنجانند. این گروه های رسمی که انعطاف پذیری بیشتری نسبت به سازمانهای بین المللی دارند در قرن 21 توجه خاص دولتها را ب

لینک دریافت و دانلود

اطلاعات از شبکه فایل

 • تحقیق جنبش عدم تعهد
 • گروه دی هشت
 • جنبش عدم تعهد
 • تحقیق علوم سیاسی
 • دانلود تحقیق علوم سیاسی
 • تحقیق حقوق بین الملل
 • اقدامات جمعی کشورها
 • تحقیق سیاست بین الملل
 • اصول جنبش عدم تعهد
 • ساختار جنبش عدم تعهد
 • گروه جی هشت
 • تحقیق حقوق بین الملل