ماهیچه سازی به روش Cold box

مقدمه:

ماهیچه جهت ایجاد خطوط داخلی و محفظه خالی قطعه ریختگی به کار می رود. در تقسیم بندی انواع ماهیچه بر اساس ساخت نمودار در مبحث مربوط به ماهیچه سازی با جعبه سرد روش کار بدین صورت است که واد چسبی و سخت کننده قبلا با ماسه مخلوط می گردد. گاز دادن با یک کاتالیزو مواد رزینی فنوئل و سخت کننده پلیسوسیانات را به ماده چسبی پلی اورتان تبدیل می کند.

فهرست مطالب:

مقدمه

فرایند

جعبه سرد اورتان

لینک دریافت و دانلود

اطلاعات از شبکه فایل

 • پاورپوینت متالوژی
 • جعبه سرد
 • Cold box
 • دانلود پاورپوینت
 • تحقیق متالورژی
 • ماهیچه سازی
 • اورتان فینیک
 • ماهیچه سازی Cold box
 • ماسه ماهیچه
 • ماسه
 • روش Cold box در ماهیچه سازی
 • پاورپوینت ریخته گری
 • دانلود تحقیق