نقشه بخش های شهرستان قروه

بخش های شهرستان قروه (واقع در استان کردستان)

این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.

نقشه بخش های شهرستان قروه

شیپ فایل بخش های شهرستان قروه. در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: – نام هر ‘بخش: – نام قسمت مرکزی هر ‘بخش’ – مساحت و محیط هر ‘بخش’ به کیلومتر – مساحت و محیط هر ‘بخش’ به متر

دسته بندی: علوم انسانی» جغرافیا

فرمت فایل دانلو

لینک دریافت و دانلود

اطلاعات از شبکه فایل

  • بخش های شهرستان قروه
  • نقشه بخش های شهرستان قروه
  • نقشه جی آی اس بخش های شهرستان قروه
  • شیپ فایل بخش های شهرستان قروه
  • شیپ فایل بخش های شهرستانها
  • نقشه بخش ها
  • فایل جی آی اس بخشهای شهرستان قروه
  • نقشه بخش های شهرستانها