شبیه سازی پویای متابولیسم آب شهری در شرایط محدودیتهای ظرفیت برد محیطی

چکیده

در این مطالعه مفهوم اصلاح شده برای متابولیسم آب شهری (UWM)، برای رسیدگی به اشکالات در پژوهش پیش رو در مورد UWM و مشکلات مرتبط با پروسه متابولیسم آب شهری سنتی، ارائه شده است. حلقه های بازخورد را می توان برای افزایش ظرفیت برد آب محیطی(WECC)، سیستم متابولیسم آب شهری جدید (UWMS) نسبت به UWMS سنتی، تجزیه و تحلیل نمود. یک تحلیل حلقه های بازخورد UWMS برای ساخت یک مدل دینامیک سیستمی (SD) برای

لینک دریافت و دانلود

  • شبیه سازی پویای متابولیسم آب شهری در شرایط محدودیتهای ظرفیت برد محیطی
  • شبیه سازی پویای متابولیسم آب شهری در شرایط محدودیتهای ظرفیت برد محیطی