پاورپوینت ماهیچه سازی به روش جعبه گرم

در این فایل power pointجامع به بررسی کامل ماهیچه سازی به روش جعبه گرم

پرداخته و در زیر به بخشی از موضاعات این فایل اشاره شده است

روشهای ساخت ماهیچه

ماشین ماهیچه سازی در Hot box

شرایط یک مخلوط ماسه ماهیچه

روشهای گرم کردن جعبه ماهیچه

فرایند جعبه داغ یا Hot box

چسبهای مورد استفاده در Hot box

و…

فایل پیوست نخسه word از power point محصول میباشد

پاورپوینت ماهی

لینک دریافت و دانلود

اطلاعات از شبکه فایل

 • ماسه ماهیچه
 • تحقیق رشته متالورژی
 • پاورپوینت
 • جعبه گرم
 • تحقیق ماهیچه سازی
 • متالورژی
 • تحقیق پیرامون ماهیچه سازی جعبه گرم
 • Hot box
 • مخلوط ماسه ماهیچه
 • ساخت ماهیچه
 • پروژه پیرامون ماهیچه سازی جعبه گرم
 • موادماهیچه سازی
 • دانلود مقاله ماهیچه سازی جعبه گرم