پروپوزال ارائه الگوریتمی تطبیقی مبتنی بر پیش بینی اشکال با استفاده از مدلهای هزینه احتمالی برای زمانبندی در سیستم های رایانش ابری

دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آی تی

ارائه الگوریتمی تطبیقی مبتنی بر پیش بینی اشکال با استفاده از مدلهای هزینه احتمالی برای زمانبندی در سیستم های رایانش ابری

چکیده

با افزایش بازار استفاده از تکنولوژی محاسبات ابری، مراکز داده عظیمی به وجود آمده اند تا محاسبات را سریع تر انجام دهند. یکی از دغدغه های اصلی در محاسبات ابری، مواجه شدن با اشکال ها در حین اجرا کردن یک برنامه مو

لینک دریافت و دانلود

  • زمانبندی در ابر
  • زمانبندی در رایانش ابری
  • پروپوزال زمانبندی کارها در محاسبات ابری
  • پروپوزال ارائه الگوریتمی تطبیقی مبتنی بر پیش بینی اشکال با استفاده از مدلهای هزینه احتمالی برای زمانبندی در سیستم های رایانش ابری
  • تخصیص منابع در رایانش ابری
  • پروپوزال زمانبند کار پیش بینی اشکال در رایانش ابری
  • پروپوزال زمانبندی در محاسبات ابری
  • پروپوزال الگوریتم های زمانبندی در محاسبات ابری