پاورپوینت ماهیچه سازی به روش Cold box

در این فایل power pointجامع و کاربردی که در غالب 40 slid میباشد به بررسی کامل ماهیچه سازی به روش

Cold box

پرداخته و در زیر به بخشی از موضاعات این فایل اشاره شده است

روش کار

خصوصیات این روش

جعبه سرد اورتان فینیک (PUCB)

دمای ماسه

و…

فایل پیوست نخسه word از power point محصول میباشد

پاورپوینت ماهیچه سازی به روش Cold box

در این فایل power pointجامع و کاربردی

لینک دریافت و دانلود

اطلاعات از شبکه فایل

 • ماسه ماهیچه
 • پروژه پیرامون ماهیچه سازی
 • تحقیق ماهیچه سازی
 • جعبه سرد
 • تحقیق پیرامون ماهیچه سازی
 • موادماهیچه سازی
 • دانلود مقاله ماهیچه سازی
 • اورتان فینیک
 • تحقیق
 • ماسه
 • متالورژی
 • Cold box
 • تحقیق رشته متالورژی