نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان سراب (واقع در استان آذربایجان شرقی)

دانلود نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان سراب،

(واقع در استان آذربایجان شرقی).

توضیحات:

نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل های آن حاوی بعد ارتفاعی هستند.

نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و…) استفاده می شود.

اندازه سلول ها: 0.00083333333, 0.000833333

لینک دریافت و دانلود

اطلاعات از شبکه فایل

  • مدل رقومی ارتفاعی رایگان سراب
  • نقشه مدل رقومی ارتفاعی سراب
  • نقشه DEM سراب
  • نقشه رایگان DEM سراب
  • نقشه DEM سراب
  • لایه مدل رقومی ارتفاعی سراب
  • نقشه مدل رقومی ارتفاعی سراب
  • نقشه رستری DEM سراب