پیشینه ارائه الگوریتمی تطبیقی مبتنی بر پیش بینی اشکال با استفاده از مدلهای هزینه احتمالی برای زمانبندی در سیستم های رایانش ابری

دانلود پیشینه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آی تی

ارائه الگوریتمی تطبیقی مبتنی بر پیش بینی اشکال با استفاده از مدلهای هزینه احتمالی برای زمانبندی در سیستم های رایانش ابری

چکیده

نقطه مقابله و بازیافت یکی از تکنیک‌های معمول برای مدیریت اشکال در سیستم‌های محاسبات کلاستری است. در روش‌های کلاسیک مطالعات، بیش‌تر بر روی نحوه نقطه مقابله گرفتن و یا کم کردن سربار ناشی از این روش بوده است و بر

لینک دریافت و دانلود

  • پیشینه زمانبندی در محاسبات ابری
  • زمانبندی در رایانش ابری
  • پیشینه زمانبندی کارها در محاسبات ابری
  • پیشینه ارائه الگوریتمی تطبیقی مبتنی بر پیش بینی اشکال با استفاده از مدلهای هزینه احتمالی برای زمانبندی در سیستم های رایانش ابری
  • تخصیص منابع در رایانش ابری
  • زمانبند کار پیش بینی اشکال در رایانش ابری
  • پیشینه الگوریتم های زمانبندی در محاسبات ابری
  • زمانبندی در ابر
  • پیشینه برخورد پیش‌کنشی با اشکال‌های محتمل